99. al-´Ayyâshîs tionde förvrängning av an-Nisâ’

al-´Ayyâshî sade:

”Zarârah rapporterade från Abû Dja´far och Humrân som berättade att Abû ´Abdillâh sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلاً

”Om inte Allâh i Sin nåd hade förbarmat Sig över er skulle ni helt visst ha slutit er till Djävulen, alla utom ett fåtal.”1

”Allâhs nåd är sändebudet och Hans barmhärtighet är imamernas ledarskap.”2

Efter ´Alî har imamerna saknat makt och myndighet över människorna, än mindre över följeslagarna och andra som tilltalades i den här versen. Deras kunskap har inte spridits bland människorna. Och det enda som Râfidhah har spridit om dem är osanningar som avslöjar dessa Bâtiniyyahs lögn.

14:83

2Tafsîr al-´Ayyâshî (1/260).