98. Panteism är otro

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 162-163

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Han sade:

”Instinkt är sanning utifrån de fundament som jag har nämnt, ehuru den är helt irrelevant i förhållande till allting som vi hittills har nämnt. Den som påstår att hans egenskaper upprätthålls av Hans egenskaper, utan att åsyfta stöd, skydd, framgång och vägledning, och syftar på Hans (´azza wa djall) eviga egenskaper, är en panteist som förespråkar inkarnation. En sådan dogm är tvivelsutan otro.”

KOMMENTARER

Det är abstrakt sagt. Förmodligen syftar han på den dogm som säger att människans egenskaper är som Allâhs egenskaper, och att Skaparen är inkarnerad i skapelsen. Självklart är en sådan dogm kätteri. Vissa begrepp är dock lite oklara. Poängen med det hela är i alla fall att Herrens egenskaper är ingalunda skapelsernas egenskaper, och att Allâh, med Sina egenskaper, är distanserad från Sin skapelse, avskild från Sina skapelser, ovanför Sin tron och alla andra skapelser. Hans egenskaper liknar inte skapelsernas egenskaper. Han (subhânah) är fullkomlig i Sin essens och i alla Sina egenskaper, frånkänd all sorts liknelse med skapelsen. Han (´azza wa djall) sade:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ

”… och ingen finns som kan liknas vid Honom.”2

Det kunde hända att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) pekade på vissa egenskaper, men det var i syftning på att understryka dem. Han kunde visa med fingrarna och peka på ögat eller örat för att understryka att egenskaperna är verkliga och att Allâhs fingrar, syn, hörsel och händer verkligen är sanna och ska bekräftas. Syftet var varken liknelse eller jämförelse.

142:11

2112:4