98 – Kapitel 16 – Motiven till otron är många

Den andra är Hans (ta´âlâ) ord:

”… eftersom de sätter det jordiska högre än det eviga livet.” (16:107)

Därmed förklarade Han att denna hädelse och detta straff inte är anledningen till troslära, okunnighet, hat mot religionen eller kärlek till hädelse. Den enda anledningen är att han har en andel i detta liv som han sätter framför religionen.

 

Förklaring

Dessa människors otro beror på att de föredrog detta liv i stället för livet efter detta. Med detta liv menas allt som har med det att göra. Exempel på det är ställningar, positioner, egendomar och makter. Den som låter detta liv och sin otro gå före livet efter detta på grund av det som detta liv innehåller, är otrogen även om han inte skulle älska otron. Däremot älskar han detta liv mer och således hädar han. Vissa människor hädar för att de tycker om otron och är förtjusta i den. Andra hädar på grund av egendom. Somliga hädar på grund av ställning. Vissa hädar på grund av makt. Det finns även de som hädar för att de vill uppnå någon form av styre. Motiven är som sagt många.

Vi ber Allâh (ta´âlâ) att Han leder oss till den Raka vägen och att Han inte låter våra hjärtan fara vilse sedan Han har väglett oss.