98. Inga demonstrationer i islam

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 231-232

Fråga: Är demonstrationer en kallelsemetod för att lösa det islamiska samfundets problem?

Svar: Vår religion är ingen kaotisk religion. Vår religion är strukturerad och reglerad. Vår religion är lugn. Demonstrationer tillhör inte muslimernas praxis. Förr i världen kände muslimerna inte till demonstrationer. Islam är en lugn och barmhärtig religion, ingen kaotisk, störig eller provocerande religion. Detta är islam.

Rättigheter kan uppnås på andra och föreskrivna sätt. Demonstrationer bidrar med många prövningar, blodbad och ödeläggelse. Sådant är alltså inte tillåtet.