98. Hadith “´Uthmân bin ´Affâns höftskynke sträckte sig ned till…”

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

ash-Shamâ’il al-Muhammadiyyah (98)

Förkortning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

98 – Salamah bin al-Akwa´ berättade:

“´Uthmân bin ´Affâns höftskynke sträckte sig ned till hans halva smalben. Han sade: “Såhär satt min väns höftskynke.” Det vill säga Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”1

1Hadithen är autentisk. Visserligen består berättarkedjan av Mûsâ bin ´Ubaydah, som var svag, men det finns många intygande hadither från Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vissa av dem nämns i “Mishkât-ul-Masâbîh” (4331).