98. Bevis för de troende själarnas vistelse efter döden

Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade om martyrerna:

”Deras själar är inne i gröna fåglars magar. De har lyktor upphängda i tronen. De flyger runt i paradiset så som de vill. Därefter återvänder de för att husera i de lyktorna.”

I rapporteringen som Qatâdah nämner finns en främmande formulering:

”De troendes själar är i skepnaden av vita fåglar.”

al-Qâdhî ´Iyâdh sade:

”I denna hadîth nämns martyrernas själar medan det i Mâliks hadîth nämns den troendes Nismah och inte martyrerna. Nismah tillämpas ibland på hela människan, kropp som själ, och ibland bara på själen. Det är det som är syftet i denna hadîth och Allâh vet bättre. I hadîthen finns det ett bevis för att det definitivt handlar om själen därför att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Till dess att Allâh tar tillbaka den till dess kropp på Domedagen.”

Dock nämns ibland den troendes Nismah och ibland nämns martyrernas själar. Det har rapporterats i Ibn ´Umars (radhiya Allâhu ´anh) hadîth att de troendes själar, utom martyrernas då, ser sina platser platser morgon och afton, vilket även nämns i samband med Faraos folk:

النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ

”Morgon och afton förs de fram till Elden, och den Dag då den Yttersta stunden är här [skall änglarna säga:] ”För in Faraos anhang [och låt dem utstå] det strängaste av alla straff!”1

al-Qâdhî ´Iyâdh sade på ett annat ställe:

”Det har också sagts att det berör alla troende själar som träder in i paradiset utan straff. De träder in i paradiset på basis av den allmänna versen.”

Så nämnde an-Nawawî i förklaringen till ”Sahîh Muslim”.

´Allâmah Ibn-ul-Qayyim sade:

”Det är deras själars liv och uppehälle efter att deras kroppar har sönderrivits.”

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förklarade det livet och sade att deras själar är i gröna fåglars magar som har lyktor upphängda i tronen. De flyger runt i paradiset så som de vill. Därefter återvänder de för att husera i de lyktorna. Deras Herre tittar på dem och säger: ”Vill ni ha något?” Då säger: ”Vad skall vi vilja när vi flyger runt i paradiset bäst vi vill.” Han ställer samma fråga tre gånger. När de inser att de måste svara säger de: ”Vi vill att våra själar återvänder till våra kroppar så att vi kan stupa för Din sak ännu en gång.” Denna hadîth har rapporterats autentiskt från flera håll från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). I vissa formuleringar står de att de äter av paradisets frukter.

140:46