98. al-´Ayyâshîs nionde förvrängning av an-Nisâ’

al-´Ayyâshî sade:

”Zarârah berättade att Abû Dja´far sade: ”Den högsta sakfrågan, porten till profeterna och Allâhs välbehag ligger i att lyda imamen efter att lärt känna honom. Allâh sade:

مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا

”Den som lyder sändebudet lyder Allâh; och den som vänder honom ryggen [bör veta att] du inte är sänd att vaka över dem.”1

Men om en man ber om nätterna, fastar om dagarna, ger bort alla sina egendomar och vallfärdar hela sitt liv utan att känna till Allâhs ledares ledarskap, så kommer han inte att förtjäna Allâhs belöning eller ens vara troende.”2

Allâh har rentvått Abû Dja´far från den här lögnen som bara kan komma från Râfidhah Bâtiniyyah. Och om han verkligen har sagt så, så är det ett falskt uttalande och en lögn mot Allâh som Han kommer att ställa honom inför rätta för.

Den högsta sakfrågan i islam är kamp för Allâhs sak, vilket det ädla sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade. Allâhs välbehag uppnås via tron på Honom, Hans sändebud, Hans skrifter och Hans änglar, lydnad gentemot Honom och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och fasthållning vid Qur’ânen och Sunnah.

Kännedom om Râfidhahs påhittade imam utgör inget krav för en giltig tro och Allâhs välbehag är inte alls förknippat med den. Allâh kommer inte att ställa människorna inför rätta om de inte känner till den påhittade imamen.

Den som tror på den här imamen utmed Râfidhahs lära och ger honom samma status som de har hittat på åt honom tillhör de vilsna och undergångna Râfidhah.

14:80

2Tafsîr al-´Ayyâshî (1/259).