97. Spekulera inte i Allâhs hemlighet

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 111-112

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

77 – Den lycklige är han som finner sig lycklig i Allâhs beslut, den olycklige är han som finner sig olycklig i Allâhs beslut. Ödet är Allâhs (ta´âlâ) hemlighet i Hans skapelse. Ingen närstående ängel eller sänd profet har vetskap om det.

FÖRKLARING

Denne är inte olycklig på grund av Allâhs (´azza wa djall) beslut, snarare på grund av sina handlingar som Allâh har beslutat att han ska göra. När Allâh beslutar att någon ska vara lycklig eller olycklig, underlättar Han dennes handling för den destination som han är ämnad för.

Ödet är Allâhs (ta´âlâ) hemlighet i den bemärkelse att du inte kan komma åt den hur mycket du än försöker. Trötta därför inte ut dig. Se bara till att tro på Allâhs beslut och öde, gör goda handlingar och undvik dåliga handlingar. Det angår inte dig att spekulera i ödets hemligheter, det är inte din plikt. Bara Allâh (´azza wa djall) har vetskap om det. Varken änglar, profeter eller någon annan vet det dolda. Till och med det bästa sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ

Men om jag hade haft kännedom om det dolda, skulle jag helt säkert ha kunnat uppnå mycket av detta livets goda och jag skulle ha undgått allt ont.”1

17:188