97 – Kapitel 16 – Tvång tillämpas bara på tal och handling och inte på troslära

Versen visar detta ur två synvinklar. Den första är Hans ord:

”…inte den som är utsatt för tvång…” (16:106)

På så sätt utesluter Allâh (ta´âlâ) ingen annan än den som är utsatt för tvång. Det är allmänt känt att en människa endast kan tvingas till tal eller handling. Vad gäller hjärtats troslära, kan ingen bli påtvingad till den.

 

Förklaring

Det enda undantagna fallet som Allâh (ta´âlâ) nämner i versen, är den påtvingade. Alla andra är otrogna. Tvång kan endast tillämpas på tal och handling. Vad berör hjärtats troslära, är det endast Allâh som känner till den. Det går inte att föreställa sig att någon tvingas till den. Det är omöjligt att tvinga en person att tro på något särskilt. Detta är en dold fråga som ingen känner till. Tvång tillämpas alltså bara på tal och handling.