96. Vissa synder är otro

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 75

Värt att påpeka är att författarens ord ska inte förstås oinskränkt. Det finns visst synder som innebär otro. Utebliven bön är ett exempel på sådana synder. Den som utelämnar bönen avsiktligt hädar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Pakten som är mellan oss och dem är bönen. Den som lämnar den har hädat.”1

”Mellan mannen och avguderiet och otron är den uteblivna bönen.”2

Utelämnad bön är alltså otro. Författaren sade:

”Ingen från Qiblahs folk hädar till följd av en synd.”

Det vill säga muslimska monoteister som ber mot Ka´bah. Ka´bah är muslimernas böneriktning, Qiblah.

1at-Tirmidhî (2621), an-Nasâ’î (463) och Ibn Mâdjah (1079). Autentisk enligt al-Albânî.

2Muslim (82).