96. Själens förhållanden till kroppen

´Allâmah Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Själen har fem förhållanden till kroppen och därav olika domar:

1 – Dess förhållande till den i moderns mage.

2 – Dess förhållande till den när den kommer ut ur den till världen.

3 – Dess förhållande till den under sömnens gång. I detta fall är den sammanbunden ur en synvinkel och åtskild från den ur en annan.

4 – Dess förhållande till den i Barzakh. Även om den lämnar den gör den inte det helt och fullt. Den kommer tillbaka till den under prövningen och när den besvarar fredshälsningen.

5 – Dess förhållande till den på Domedagen. Det förhållandet är det mest fulländade. Det kan inte alls jämföras med de tidigare förhållandena. Ty i detta förhållande kan kroppen varken utsättas för död, sömn eller förstörelse och Allâh vet bättre.”

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”De autentiska och mångfaldiga hadîtherna bevisar att själen återvänder till kroppen under prövningen. Vissa säger att kroppen prövas utan själ, något majoriteten förnekar. Andra säger att själen prövas utan kropp. Det säger Ibn Maysarah och Ibn Hazm. Båda åsikterna är fel. De autentiska hadîtherna avvisar dem och Allâh vet bättre.”