96. Så länge ska du dyrka Allâh

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)
at-Ta´lîqât ´alâl-Fatwâ al-Hamawiyyah al-Kubrâ, sid. 160-161

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Han sade:

”Enligt oss upphävs inte slavens dyrkelse så länge han är vid sinnet, vet vad som är till hans fördel och nackdel och förmår att särskilja på domar som är relaterade till styrka och förmåga. Inte ens profeternas, de sanningsenligas, martyrernas eller de rättfärdigas dyrkelse upphävdes. Den som hävdar att han slipper dyrkelse till förmån för frihet är tvivelsutan otrogen. Det enda undantaget är ifall personen har råkat ut för någon sjukdom och därmed blivit vanställd, galen eller fått lungsäcksinflammation varpå hans sinne rubbats eller drabbats av medvetslöshet. Sådana människor frigörs sinnesrelaterade domar och saknar urskiljningsförmåga. Annars är han utesluten från religion och föreskrift.”

KOMMENTARER

Ibn Khafîf har rätt. De lärde säger att den som säger sig ha en viss kunskap som får honom att slippa dyrka och bli fri och få göra vad han vill utan att exempelvis be eller fasta, och att han får hora och göra allting annat, är en otrogen kättare. Detta är muslimerna enade om. Den troendes tid går ut när han dör. Det enda undantaget är att personen blir sinnessjuk. Allâh (subhânah) sade till Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som är den bästa skapelsen:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

”… och dyrka din Herre till dess den fulla vissheten når dig.”1

Det är alltså obligatoriskt att dyrka Allâh till dess att du dör. Ingen människas myndighet upphör så länge hon lever. Det spelar ingen roll hur kunnig, from eller gammal hon är. Det enda undantaget är att hennes myndighet faller till följd av galenskap eller senilitet. Vissa Sûfiyyah anser att de äger en så djup kunskap att de får lov att synda och slippa be, fasta och så vidare. Deras tänk är galet och katastrofalt – deras tänk är större otro.

115:99