96. Hyllningsbönerna är obligatoriska

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hörde en man be utan att glorifiera Allâh (ta´âlâ) eller hylla honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varvid han sade: ”Han hade bråttom.” Därefter kallade han på honom och sade till honom och till andra:

”När någon av er ber skall han först och främst lov och prisa sin Herre (djalla wa ´azz). Därefter skall han hylla profeten och sedan får han be om vad han vill.”1

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hörde en man be och glorifiera och lova Allâh och hylla profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) varvid han sade:

”Tillbe och du kommer att bli bönhörd. Fråga och du kommer att få.”2

1Ahmad, Abû Dâwûd, Ibn Khuzaymah (2/83/1) och al-Hâkim som autentiserade den och fick medhåll av adh-Dhahabî.

Du skall veta att denna hadîth bevisar att det är obligatoriskt att hylla honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i denna Tashahhud. Den åsikten har ash-Shâfi´î och även Ahmad i den sista åsikten som är rapporterad från honom. Innan dem delades åsikten av flera följeslagare med flera. al-Âdjurrî sade till och med:

”Den som inte hyllar profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i sin sista Tashahhud måste ta igen bönen.” (ash-Sharî´ah, sid. 415).

Sålunda är det orättvist att anklaga ash-Shâfi´î för att vara avvikande i denna fråga när han anser att handlingen är obligatorisk, vilket Faqîh al-Haytamî klargjorde i ”ad-Durr al-Mandhûd fîs-Salâti was-Salâmi ´alâ Sâhib-il-Maqâm al-Mahmûd” (13-16 manuskript).

2an-Nasâ’î med en autentisk berättarkedja.