96. Hadith “Allâhs Sändebuds själ togs i…”

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

ash-Shamâ’il al-Muhammadiyyah (96)

Förkortning och kommentar: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

96 – Abû Burdah återberättade sin fader1, som sade:

“´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) tog ut till oss ett lappat överplagg och ett strävt höftskynke och sade: “Allâhs Sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) själ togs i dessa två.”2

1Hans fader var den ädle följeslagaren Abû Mûsâ al-Ash´arî (radhiya Allâhu ´anh).

2Autentisk. Rapporterad av al-Bukhârî (5818), Muslim (2080), Abû Dâwûd (4036), at-Tirmidhî (1733), Ibn Mâdjah (3551), Ahmad (6/32), Ibn Sa´d (1/453), Abûsh-Shaykh (107) och al-Hâkim (2/608), som felaktigt sade att den inte rapporteras av al-Bukhârî och Muslim och fick medhåll av adh-Dhahabî.