96. al-´Ayyâshîs sjunde förvrängning av an-Nisâ’

al-´Ayyâshî sade:

”Abû Basîr berättade att Abû ´Abdillâh sade: ”Abû Muhammad! Allâh nämnde er i Sin skrift när Han sade:

وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

”De som lyder Allâh och sändebudet skall få en plats vid sidan av dem som Allâh välsignar med Sina gåvor – profeterna och de sanningsenliga och martyrerna och de som gjorde det goda och det rätta – en ädel skara!”1

Allâhs sändebud är profeten, vi är de sanningsenliga och martyrerna och ni är de rättfärdiga. Kalla er för det som Allâh kallar er.”2

Detta är en stor lögn mot Abû ´Abdillâh och jag tror inte ens att lögnaren Abû Basîr hade vågat på sig en sådan väldig lögn.

Granskarna refererade dessa två texter till böckerna ”al-Bihâr”, ”al-Burhân” och ”as-Sâfî”. Därtill anser dessa Râfidhah att Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare är hedningar som är dömda till det eviga helvetet. Vilket dårskap!

14:69

2Tafsîr al-´Ayyâshî (1/256).