95 – Kapitel 16 – Den som hädar på allvar är värre än den som hädar på skämt

Den första är Hans (ta´âlâ) ord:

”Kom inte nu med ursäkter! Ni har hädat efter att ha trott.” (9:66)

När du förstår att vissa följeslagare, som tillsammans med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stred mot romarna, hädade på grund av ett ord som de sade skämtsamt, klargörs det för dig att den som talar med ord som består av otro eller handlar i enlighet med otro för att han fruktar reducering av sin egendom eller ställning eller för att han vill vara någon till lags, är värre än den som skämtsamt uttalar sig på ett otroget vis.

 

Förklaring

Författaren (rahimahullâh) manar till att man funderar över två verser i Allâhs (´azza wa djall) skrift. Den första är Hans (ta´âlâ) ord:

”Kom inte nu med ursäkter! Ni har hädat efter att ha trott.” (9:66)

Denna vers uppenbarades i samband med hycklarna som förtalade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare.

Författaren (rahimahullâh) menar att dessa hycklare som deltog med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i slaget vid Tabûk, hädade med ett ord som de sade skämtsamt. Vad skall man då säga om den som hädar allvarligt? Hans hjärta törstar efter det för att inte bli av med position, ställning och dylikt. Detta är mycket allvarligare. Faktum är att de alla hädade, oavsett om de gjorde det utav skämt eller allvar, otro, fruktan eller hopp. Varenda en som visar islam och döljer otro, är en hycklare oavsett hur det sker.