95. Graven skall motivera till dyrkan och goda handlingar

Tjänaren som reflekterar med sin insikt och vet att han skall hamna i en grop och få det som han har tjänat ihop bör lägga ned vikt vid dyrkan och många goda handlingar. Han skall veta att hans handlingar kommer att presenteras för hans döda släktingar.

Abûd-Dardâ’ brukade säga:

”Allâh! Jag söker skydd hos Dig mot att göra en handling som jag kommer att skämmas ut för hos ´Abdullâh bin Rawâhah.”

Vi söker skydd hos Allâh mot att förnedras bland våra fromma och rättfärdiga släktingar. Vi söker skydd hos Allâh mot att avslöjas när vi står framför Den rättvisaste av de rättvisa inför alla skapelser. Vi ber Allâh att Han leder oss till det som Han älskar och behagas av. Mudjâhid sade:

”Den troende får det glada budskapet om sin sons rättfärdighet efter sin död så att han kan bli glad.”