95. Den sista Tashahhud och dess plikt

Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var klar med fjärde Rak´ah satte han sig ned i sista Tashahhud. Däri befallde han det han befallde i första Tashahhud. Det enda undantaget var att han satt på vänster höft1 med vänster fot under höger lår och skenben2 medan högerbenet var upplyft3. Ibland kunde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) även sträcka ut det4. Han grep tag i knäet med sin västra hand och stödde sig på det5.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) föreskrev att han hyllas i sista Tashahhud liksom han föreskrev det i första Tashahhud. De rapporterade hyllningarna till honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har redan angivits i det kapitlet.

1al-Bukhârî. Vad beträffar sittningen i Tashahhud i böner som består av två Raka´ât liksom Fadjr, så är det som sagt Sunnah att lägga vikten på sitt utsträckta vänsterben medan högerbenet är upplyft med tårna böjda mot Qiblah. Denna detaljerade beskrivning har Imâm Ahmad, vilket nämns i Ibn Hâni’s ”Masâ’il-ul-Imâm Ahmad”, sid. 79.

2Abû Dâwûd, Muslim och Abû ´Awânah.

3al-Bukhârî.

4Muslim och Abû ´Awânah.

5Muslim och Abû ´Awânah.