95. Är självmordsattentat tillåtna?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 227-228

Kompilering och kommentarer: Shaykh Djamâl bin Furahyân al-Hârithî

Fråga 95: Är självmordsattentat tillåtna?

Svar: Vet du inte vad liv är? Självmordsattentat1? Allâh (djalla wa ´alâ) säger:

وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرًا

”Döda inte er själva. Allâh har visat er stort nåd. Den som av fiendskap begår sådan orättfärdighet skall vi låta plågas i ett flammande bål. Detta är lätt för Allâh.”2

Med det sagt är det otillåtet för en människa att döda sig själv. Hon ska ta hand om sig själv. Detta hindrar dock inte att hon kämpar för Allâhs sak om hon så stupar som martyr. Men att hon avsiktligt dödar sig själv är inte tillåtet. I en av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) strider förekom det en modig man som stred vid profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sida. Därpå sårades han och människorna sade ”Om vi ändå kunde uppnå det denna man uppnår”. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Han är i Elden.”

Detta fick följeslagarna att undra; hur kan en man som strider och förskonar inte en enda hedning hamna i Elden? Följaktligen började en man följa efter honom och såg att han slutligen stack ned svärdet i marken och lutade sig på det så att spetsen trängde genom hans kropp så att han dog. Då sade denne följeslagare:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har talat sanning.”3

Han visste att sändebudet inte talade efter sin egen drift. Varför hamnade han i Elden på grund av denna handling? Jo, för att han dödade sig själv och inte härdade. På så sätt är det inte tillåtet för en människa att döda sig själv.

1Muhaddith al-Albânî (rahimahullâh) sade:

”Inga av dagens självmordsattentat är föreskrivna och likaså är de alla förbjudna. Denna typ av handling kan höra till den typ som får dess utövare att till evig tid vistas i elden och den kan höra till den typ som inte får honom att stanna där för alltid. Men att denna person utför denna handling i Allâhs namn och för att skydda sitt folk och sitt hem, anses detta självmordsattentat inte alls ha något med islam att göra.” (al-Fatâwâ al-Muhimmah fî Tabsîr-il-Ummah, sid. 76)

´Allâmah och Shaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (rahimahullâh) sade:

”De självmordsattentat vissa människor utför då de sätter på sig sprängmedel och beger sig till otrogna för att spränga sig själva då de väl kommer fram till dem, räknas till självmord – och skydd sökes hos Allâh. Enligt profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth, skall den som begår självmord få vistas i helvetet till evig tid. Denna persons självmordsattentat medför ingen som helst nytta till islam.” (al-Fatâwâ al-Muhimmah fî Tabsîr-il-Ummah, sid. 76)

24:29-30

3al-Bukhârî (2742) och (3966).