95. al-´Ayyâshîs sjätte förvrängning av an-Nisâ’

al-´Ayyâshî sade:

”Abû Basîr berättade att Abû ´Abdillâh sade om versen:

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ

”Om Vi befallde dem att ge sina liv…”

”Det vill säga i form av underkastelse till imamen.

أَوِ اخْرُجُواْ مِن دِيَارِكُم

”… eller att överge sitt land…”

Det vill säga som ett tecken på att de är nöjda med honom.

مَّا فَعَلُوهُ إِلاَّ قَلِيلٌ مِّنْهُمْ

”… skulle bara ett fåtal av dem göra det…”

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا

”… men det skulle vara för deras eget bästa om de gjorde vad de uppmanas att göra, och det skulle stärka deras tro.”

Det vill säga de meningsskiljaktiga människornas förhållande till ´Alî.”1

Det verkar som att han menar att orden ”imamen”, ”nöjda med honom” och ”de meningsskiljaktiga människorna” är från Qur’ânen. Annars är det en Bâtinî-tolkning som ljuger om Allâh och Qur’ânen. Versen tyder inte alls på något sådant.

Skall skapelsernas Herre och den barmhärtigaste av de barmhärtiga ålägga samfundet att ta sina egna liv för den påstådde imamen eller för någon annan än Honom (subhânahu wa ta´âlâ)? Aldrig! Det är bara ett exempel på Bâtiniyyahs lögn och förvrängning. Hans (ta´âlâ) ord:

وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا

”… men det skulle vara för deras eget bästa om de gjorde vad de uppmanas att göra, och det skulle stärka deras tro.”

betyder att om människorna gjorde plikterna och undvek förbuden så hade det varit bättre för dem än att trotsa Allâh – och inte såsom denne Bâtinî påstår.

1Tafsîr al-´Ayyâshî (1/256).