94. Tro, tal, avsikt och Sunnah

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 73

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Trons tal fulländas inte utan handlingar, inte heller tal och handlingar utan avsikt, inte heller tal, handlingar och avsikt utan överensstämmelse med Sunnah.

FÖRKLARING

Tron kan antingen vara fullkomlig eller också nedsatt. Därtill kan den fullkomliga tron bestå av obligatorisk fulländan eller också av rekommenderad fulländan.

Tal och handling måste ackompanjeras med avsikt, annars är bådadera värdelösa. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.”1

Den som talar väl utan avsikt belönas inte. Den som gör goda handlingar utan avsikt belönas inte. Den som ber, fastar och skänker välgörenhet utan avsikt belönas inte. Ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får det han har avsett.”

Sedan måste allt omnämnt stämma överens med Sunnah. Tal och handlingar som avviker från Sunnah är falska och värdelösa. Således sade vissa lärde:

Tron består av tungans tal, hjärtats dogm och kroppsdelarnas handlingar i överensstämmelse med Sunnah.”

Innovatörer utesluts ur den definitionen. Innovatörer saknar tro; antingen har de ingen tro alls eller också har de nedsatt tro på grund av sina innovationer.

1al-Bukhârî (1) och Muslim (1907).