94. Skillnad på herrkläder och damkläder

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 156-157

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

Det är allom bekant att hem är en form av klädnad. Bådadera är till för skydda och avvärja skador, liksom mat och dryck är till för att frambringa nytta. Kläder skyddar mot hetta och kyla och fiendens vapen, hem skyddar mot hetta och kyla och fienden. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا

Och Allâh har gett er bostäder för er vila.”1

وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلاَلاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

”Och bland de ting som Allâh har skapat har Han försett er med skydd och skugga och i bergen har Han skapat grottor. Och Han har gett er kläder till skydd mot hetta och kläder, som skyddar er mot ont som ni själva är upphov till. Så ger Han er Sin välsignelse i fullt mått så att ni underkastar er.”2

Här nämner Han vad människorna är i behov av för att skydda sig mot besvärligheter. I början av suran nämnde Han vad de är i behov av för att skydda sig mot skadligheter och sade:

وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

”Och Han har skapat boskapen som ger er värme och som är er till annan nytta och som också tjänar er till föda.”3

Han nämnde vad de kan använda för att skydda sig mot kyla, ty kyla dödar och värme besvärar. Därför sade vissa araber att kyla är skada medan värme är besvär. På grund av det nämns inte skydd mot kylan i den senare versen – det nämns i början. I början av suran nämns grunden till gåvorna och deras fulländning nämns inte under surans gång. Till följd därav sade Han:

كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

”Så ger Han er Sin välsignelse i fullt mått så att ni underkastar er.”

Vad jag vill ha sagt här är att klädernas syfte påminner om hemmets syfte. I detta sammanhang är kvinnorna ålagda att täcka sig och skyla sig. Så om männens och kvinnornas respektive kläder skiljer sig åt, ska kvinnorna iklä sig de mer täckande och skylande kläderna medan männen ska iklä sig de andra. Grunden till det är att Lagstiftaren har två mål. Det första är att skilja på män och kvinnor. Det andra är att kvinnor täcker sig. Om det bara hade handlat om skillnad, skulle det målet kunnat uppnås på alla sätt och vis, något vars fördärv redan har tagits upp.”4

116:80

216:81

316:5

4al-Kawâkib (93/132-134) av Ibn ´Urwah al-Hanbalî.