94 – Kapitel 16 – Vissa låter bli att följa sanningen för att de inte vill klandras av andra

Detta är en stor och lång fråga som klargörs för dig då du funderar över människornas uttalanden. Du ser den som känner till sanningen utan att handla utmed den. Han fruktar att hans världsliga liv eller ställning skall reduceras. Kanske vill han vara någon till lags. Likaså ser du den som handlar utmed den utvändigt till skillnad från invändigt. Om du frågar honom vad han tror på i sitt hjärta, kommer han inte att veta. Däremot är det obligatoriskt för dig att förstå två verser ur Allâhs Bok.

 

Förklaring

Många människor vägrar att följa sanningen för att de är rädda för att klandras. En annan orsak är att de inte vill bli av med ställning och världslighet. En sådan person är i behov av att studera människors tillstånd och kunna dem utmärkt så att han vet vem som är hycklare och vem som är troende med en ren tro.