94. Kan inte skylla på ödet

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 108-109

Däremot kan ingen skylla på ödet. Allâh (´azza wa djall) har ju klargjort för oss det goda och det onda. Alltså saknas ursäkter. Folk hamnar i oklarheter därför att de spekulerar i ämnen som inte tillhör deras expertis. De menar att om det redan är bestämt ifall de ska till paradiset eller till helvetet, är det inte lönt att handla. Följaktligen gör de ingenting. Saken är den att de implementerar inte ens det resonemanget på sig själva. Sitter du arbetslös hemma och tänker att du kommer att förses med mat på bordet i alla fall om det redan är skrivet? Eller går du ut för att försöka försörja dig? Inte ens djur sitter stilla i väntan på proviant. Även de går ut och letar efter föda. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om ni hade förlitat er på Allâh som sig bör så hade Han försörjt er liksom Han försörjer fåglarna. De flyger ut med tomma magar och återvänder med fulla magar.”1

Allâh har skapat djuren på så vis att de letar efter föda och tar till sig åtgärder naturligt. Vad ska då du som är en förståndig människa göra? Om någon stjäl ett föremål från dig, säger du då att det var ödet eller anmäler du honom? Du anmäler honom och skyller inte på ödet.

1at-Tirmidhî (2344) som sade att hadîthen är god och autentisk.