94. Barzakh är världen mellan två världar

Allâh (ta´âlâ) sade:

وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ

”Bakom dem reser sig ett oöverstigligt hinder fram till den dag då de kallas till nytt liv.”1

Barzakh är namnet på destinationen mellan det här livet och nästa liv. Denna vers bevisar det. I Barzakh har dess invånare kontakt med de båda världarna. Straffet och lycksaligheten i graven är straffet och lycksaligheten i Barzakh. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har skapat tre världar; denna värld, Barzakh och den eviga världen. I varje värld har Han föreskrivit specifika domar. Han har sammansatt människan av kropp och själ. I detta liv berör domarna kropparna medan själarna är underordnade kropparna. Därför tillämpas de Sharî´ah-baserade domarna på människans skenbara rörelser om än själen inte stämmer överens med det yttre.

I Barzakh berör domarna själarna medan kropparna är underordnade själarna. Liksom själarna var underordnade kropparna i detta livs lycksalighet och straff, är kropparna underordnade själarna i Barzakhs lycksalighet och straff. I Barzakh är det själarna som i första hand upplever lycksalighet respektive straff. Därefter drar de över kropparna. I detta liv är det kropparna i första hand som upplever lycksalighet respektive straff. Därefter drar de över själarna. I detta liv är kropparna skenbara medan själarna är dolda. I Barzakh är själarna skenbara med kropparna är dolda. Om du vill ha kunskap om det skall du titta på den sovande i det här livet. Antingen njuter han i sömnen eller också straffas han. Det är själen som upplever allt det medan kroppen är underordnad. Ibland kan det bli en så starkt påverkan på kroppen att den till och med kan skådas. Detta kan – och Allâh vet bättre – de flesta människorna uppleva i sina drömmar. Shaykh Nusayr al-Maqdisî berättade för mig:

”I tre nätter drömde jag hur folk utnyttjade mig som en arbetare. Jag var mycket rädd för dem och arbetade. När jag vaknade kände jag mig fruktansvärt trött.”

Han sade till mig att titta på hans händer. Jag tittade på hans händer och såg stora blåsor.

123:100