94. al-´Ayyâshîs femte förvrängning av an-Nisâ’

al-´Ayyâshî sade när han förklarade versen:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

”Troende! Lyd Allâh och lyd sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts; och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet, om ni tror på Allâh och den Yttersta dagen. Detta är bäst och det [gynnar] en riktig och lycklig utgång.”1

Han samlade de troende fram till Domedagen i den bemärkelsen att lyda Allâh, sändebudet och dem bland dem åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts. Han syftade i synnerhet på oss. I själva verket uppenbarades den på följande sätt:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

”Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts.”

Hur är det möjligt att Han befaller människorna att lyda dem bland dem åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts men inte att de hänvisar till dem i samband med tvister?”2

Versen:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ

”…och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet…”

berör alla troende inklusive makthavarna. Det är sålunda obligatoriskt att referera till Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), det vill säga till Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Då kommer denne Bâtinî och hans sympatisörer som gäckar Qur’ânen och våghalsigt förvränger och ändrar den och säger att den uppenbarades så här:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِوَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

”Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts.”

14:59

2Tafsîr al-´Ayyâshî (1/247).