93. Kvinnans bön i hem och moské

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 155-156

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Att en av er ber i sin kammare är bättre än att hon ber i sitt rum, och att hon ber i sitt rum är bättre än att hon ber i sitt hem, och att hon ber i sitt hem är bättre än att hon ber i sin lokalmoské, och att hon ber i sin lokalmoské är bättre att än hon ber med mig.”1

1Hadîthen är god och rapporterad av Ahmad, Ibn Khuzaymah i ”as-Sahîh” och Ibn Hibbân i ”as-Sahîh”. Denna hadîth är ett av bevisen som specificerar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”En bön i min moské är tusen gånger bättre än i alla andra moskéer frånsett Den heliga moskén. En bön i Den heliga moskén är hundratusen gånger bättre än i alla andra moskéer.” (al-Bukhârî (1190) och Muslim (1394))

Det bevisar att förträffligheten gäller bara männen och inte kvinnorna, och att det är bättre att kvinnor ber hemma än i hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské. Med det sagt inser du kvinnornas okunskap om föreskriften, eller också deras nonchalans gentemot profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord, när de trängs för att be i hans moské, framför allt under vallfärdssäsongen då många av dem beblandas med män när det är som trängst i samband med männens utgång ur moskén. Vi beklagar oss inför Allâh över deras knappa blyghet och deras mäns knappa svartsjuka.

Detta har jag skrivit i de tidigare upplagorna. Med tiden har jag insett att det finns ingenting som rättfärdigar en specificering i sakfrågan. Hadîthen förblir allmän och gäller även kvinnorna. Det betyder dock inte att det fortfarande är bättre för dem att be hemma på samma sätt som det är bättre att be frivilliga böner hemma än i moskén. Bön i de tre moskéerna har emellertid sin särskilda belöning och den berör även kvinnorna. Med det sagt finns det inga alls behov av den omnämnda trängseln. Därför ska muslimska kvinnor se till att sluta upp med sådant varvid mycket fördärv kommer att avta.