93 – Kapitel 16 – Den som handlar utmed Tawhîd utan att förstå eller tro på det är en hycklare

Om han handlar utmed Tawhîd utan att förstå det eller tro på det i sitt hjärta, är han både en hycklare och värre än en riktig hedning:

”Hycklarnas plats är den eviga Eldens djupaste avgrund.” (4:145)

 

Förklaring

Detta är klart och tydligt beträffande den som känner till sanningen och envist hatar den med sitt hjärta. Han varken öppnar det för den eller godtar den. I stället visar han att han följer Sharî´ah för att föra Allâh, Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de troende bakom ljuset.

Angående den som inte förstår den alls och handlar som alla andra utan att förstå vad de gör eller vad meningen med det är, är det obligatoriskt att han får reda på sanningen och lärs. Om han då fortsätter med att avvisa med hjärtat, är han en hycklare.