93. Invändningar mot Allâh

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 107-108

En av Allâhs egenskaper är kunskap. Han (subhânahu wa ta´âlâ) vet hur många som ska till paradiset och hur många som ska till helvetet – Han har alltid vetat det. Det Allâh (ta´âlâ) beslutar kan varken stiga eller sjunka. Till det hör antalet invånare i paradiset och helvetet och vad de gör. Vi tror på det och handlar. Vi tvistar inte kring ödet. Vi frågar inte hur, varför, hur Han kan ställa någon inför rätta för något som Han själv har bestämt eller andra onödiga frågor som bara innebär bortkastad tid. Sådana frågor är invändande mot Allâh (´azza wa djall). Din plikt är att lyda Allâh och undvika synder. Det tillkommer inte en slav att forska kring Allâhs (´azza wa djall) hemligheter och tvista med Honom (djalla wa ´alâ). Slaven ska bara handla. Följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) sade:

Allâhs sändebud! Är det obestämt vad vi skall göra eller är det redan bestämt?” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Det är redan bestämt.” Följeslagarna sade: ”Bör vi inte låta bli att handla och istället förlita oss på vårt öde?” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Handla! Allt är underlättat för det som man är skapad för.”1

Allâh (ta´âlâ) sade:

فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى

”För den som villigt ger och fruktar och som tror på det högsta goda, skall Vi göra det lätt.”2

Orsaken kommer alltså från slaven medan ödet är från Allâh.

وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

”Men för den som snålar och som tror sig vara fri från allt beroende och som förnekar det högsta goda skall Vi göra det tungt och svårt.”3

Vad som förväntas av oss är att vi gör goda handlingar och undviker dåliga.

1al-Bukhârî (4949) och Muslim (2647).

292:5-7

392:8-10