93. Enighet med olikartade metodiker och dogmer?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 225-227

Kompilering och kommentarer: Shaykh Djamâl bin Furahyân al-Hârithî

Fråga 93: Är det möjligt att enas med olikartade metodiker och dogmer?

Svar: Det är inte möjligt att enas med olikartade metodiker och dogmer. Det bästa beviset för det är arabernas tillstånd innan sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallelse. De var splittrade och i ständiga konflikter. Då de konverterade till islam och enades om dyrkan av Allâh allena, en dogm och en metodik, blev de enade och fick sitt land. Allâh (ta´âlâ) påminde dem om det när Han sade:

وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

”Minns Allâhs välgärningar mot er: fiendskap hade rått mellan er, men Han försonade era hjärtan och med Hans välsignelse blev ni bröder.”1

Han (ta´âlâ) sade till sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَّا أَلَّفَتْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

”Om du så gav ut allt i världen hade du inte kunnat knyta dem till varandra med sådana band, men Allâh lät denna tillgivenhet växa fram. Han är allsmäktig, vis.”2

Allâh (subhânah) enar aldrig hedningars, avfällingars och vilsna sekters hjärtan3; Han enar bara de troende monoteisternas hjärtan. Allâh (ta´âlâ) sade om hädarna, hycklarna och avvikarna från den islamiska metodiken och dogmen:

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ

”Det är lätt att tro att de håller samman, men i sitt inre är de splittrade; de är människor som inte använder sitt förstånd.”4

وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ

Men de fortsätter att vara oeniga, utom de som din Herre benådar.”5

De undantagna är människor med korrekt dogm och metodik; de undkommer oenighet.

Så de som försöker ena folk med osunda dogmer och olika metodiker försöker sig på en omöjlig uppgift. Det är ju omöjligt att ena två motsatser. Inget annat än Tawhîd enar folk6, förutsatt att Tawhîd begrips och efterlevs och inte bara uttalas. Annars är det värdelöst.

13:103

28:63

3Det största beviset för det är dagens alla sekter och grupper. De är oense om Skriften och avviker från Skriften. Överensstämmande och bekanta hjärtan dras till varandra, inte tvärtom. Vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Själarna är samlade soldater. Det av dem som är bekant binds samman och det av dem som är obekant skiljs åt.” (al-Bukhârî (3158))

459:14

511:118-119

6Exempel på dem som försöker ena människor med osunda dogmer och olikartade metodiker är sekten al-Ikhwân al-Muslimûn som inkluderar Râfidhah, Djahmiyyah, Ashâ´irah, Khawâridj, Mu´tazilah och till och med nasaréer till sin rörelse. I denna bok har du redan läst vad de lärde säger om al-Ikhwân al-Muslimûn och att de varken kallar till Tawhîd eller varnar för avguderi. Den egenskapen kännetecknar också sekten Djamâ´at-ut-Tablîgh, och varken al-Ikhwân al-Muslimûn eller Qutbiyyah kommer långt efteråt.