93. Bara de tycker annorlunda

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât at-Tawdhîhiyyah ´alâ Muqaddimat-il-Fatwâ al-Hamawiyyah, sid. 135-136

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

Bara Allâh vet hur många liknade bevis det finns. De är mångfaldigt återberättade, både sett till formuleringarna och betydelserna. De inger övertygelse och en av de största självklarheterna om att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade för sitt samfund att Allâh (ta´âlâ) är ovanför Tronen och himlen. Den naturligheten har Allâh infört i alla människor, araber som icke-araber, muslimer som otrogna. Bara han djävlarna avlett från hans naturlighet tycker annorlunda.

FÖRKLARING

Självklar vetenskap är en vetenskap som ingen kan avfärda.

Mångfald delas upp i två typer:

1 – Mångfald sett till formulering, såtillvida att grupper av återberättare i berättarkedjan återberättar varandra, från början till slut, på ett sätt som omöjliggör för dem att hamna i lögn.

2 – Mångfald sett till betydelse, såtillvida att enstaka återberättare i berättarkedjan återberättar varandra från flera håll och via olikartade sägningar, så att dess innebörd inger övertygelse.

Naturlighet innebär att Allâh skapar skapelsen med vetskap om Honom och erkännelse om Hans unika rätt till dyrkelse, varefter vissas naturlighet förstörs av djävlar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det finns inte ett nyfött barn utan att det föds utmed den naturliga läggningen. Sedan är det hans föräldrar som gör honom till jude, nasaré eller zoroastrier. Likaså föds ett djur helt och friskt; ser ni att det är stympat förrän ni stympar det?”1

Det betyder att varje barn föds utifrån islam. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

GE DIG hän med hela din själ åt den rena, ursprungliga tron, den tro som Allâh vid skapelsen lade ned som en naturens norm i människan – ingenting kan rubbas i Allâhs skapelse! Detta är den evigt sanna tron, men de flesta människor vet inte.”2

1al-Bukhârî (4775) och Muslim (2658).

230:30