93. al-´Ayyâshîs fjärde förvrängning av an-Nisâ’

al-´Ayyâshî sade när han förklarade versen:

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

”Allâh befaller er att till den rättmätige ägaren återlämna det som ni fått er anförtrott och att, när ni dömer mellan människor, döma rättvist. Gott, ja, förträffligt är det som Allâh förmanar er till. Allâh hör allt, ser allt.”1

”Abû ´Abdillâh sade: ”Han syftar på oss och att den förste av oss återlämnar skrifterna, kunskapen och vapnet som han ansvarar för till imamen efter honom:

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ

”… och att, när ni dömer mellan människor, döma rättvist.”

Det vill säga med det som ni har framför er.”2

I den här versen finns en allmän och väldig föreskrift för Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund som varar fram till Domedagen; det skall leva upp till sina ansvar och döma människorna rättvist när de tvistar om religiösa och världsliga frågor. Det befallda ansvaret omfattar alla obligatoriska ansvar av såväl gudomliga rättigheter som mänskliga rättigheter som åligger människan.

Denna dumma och mot Allâhs skrift aggressiva tolkning passar inte en människas ord, än mindre Allâhs ord. Allâh har rentvått Abû ´Abdillâh från den här lögnen. Jag svär vid Allâh att Han inte syftade på imamerna i denna väldiga vers.

Därefter kan man fråga sig vad det är för dolda skrifter, gömda kunskaper och inbillade vapen som imamerna ger till varandra utmed Bâtiniyyahs lära. Vilken nytta har hela världens muslimer haft av dem dessa fjortonhundra åren? Bâtiniyyah och islams, muslimernas och profetens familjs fiender! Vad finns det för nytta av dessa skrifter, denna kunskap och detta vapen? Ingen nytta alls. Det är bara ett sätt som Râfidhah Bâtiniyyah utnyttjar för att ta pengar från idioter i namn av profetens familj.

Därtill har inga imamer efter ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) haft någon makt över muslimerna. Hur skulle de då döma rättvist? Om de verkligen förmådde att göra det men lät bli att göra det, så hör de till de mest orättvisa och trotsiga människorna mot Allâhs order.

14:58

2Tafsîr al-´Ayyâshî (1/246-247).