92. Tron på ödet och dess fyra nivåer

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 106-107

Tron på beslutet och ödet består av fyra nivåer och lyder på följande vis:

1 – Allâh har alltid vetat allting. Han visste vad som fanns och vad som inte fanns och hur det hade varit om det hade funnits. Ingenting är dolt för Honom (subhânahu wa ta´âlâ).

2 – Allâh (djalla wa ´alâ) har skrivit ned alltets öde i Bevarade tavlan. Denna skrift omfattar allting. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Det första Allâh skapade var pennan. Han sade till den: ”Skriv.” Den sade: ”Herre! Vad skall jag skriva?” Han sade: ”Skriv alltets öden fram till Domedagen.”1

Följaktligen skrev pennan ned allt som skulle ske fram till Domedagen.

3 – Inget sker utan Allâhs vilja och önskan. Allt det står skrivet i Bevarade tavlan, allt det vet Han. Inget uppstår utan Hans vilja. Inget sker i Hans herravälde utan att Han vill det:

إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ

Allâh gör vad Han vill.”2

كَذَلِكَ اللّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاء

“Så gör Allâh vad Han vill.”3

Allt som sker i universumet – av liv och död, rikedom och fattigdom, tro och otro – sker för att Allâh vill att det ska ske. Han vill både gott och ont, tro och otro. Alltså hamnar allting under Hans vilja; det Han vill, sker, och det Han inte vill, sker inte.

4 – Allâh skapar och bildar. När Allâh vill något, skapar och bildar Han det:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

Allâh är alltings Skapare; Han styr och övervakar allt.”4

أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

Skapelsen är Hans och Han befaller över allt. Väldig vare Allâh, världarnas Herre!”5

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا

Ingen olycka drabbar jorden och inte heller er själva utan att den förts in i en bok innan Vi sätter den i verket.”6

Det finns många andra liknande bevis.

1Ahmad (5/317), Abû Dâwûd (4700) och at-Tirmidhî (2155). Autentisk enligt al-Albânî i ”Dhilâl-ul-Djannah” (1/48).

222:14

33:40

439:62

57:54

657:22