92. Resningen till tredje och fjärde Rak´ah

Därefter sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

الله أكبر

”Allâh är större.”

och reste sig upp till tredje Rak´ah1. Han befallde mannen som bad fel likadant och sade:

”Därefter skall du göra likadant i varje Rak´ah och varje Sadjdah.”

När han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skulle resa sig upp från sittningen sade han:

الله أكبر

”Allâh är större.”

och gick upp.2

Ibland lyfte han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på sina händer3 med denna Takbîr. När han skulle gå upp till fjärde Rak´ah sade han:

الله أكبر

”Allâh är större.”4

Han befallde mannen som bad fel likadant. Ibland lyfte han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på sina händer5 med denna Takbîr.

Därefter satte han sig upp rakryggad och lade sin vikt på sitt vänstra ben så att alla ben hamnade på rätt plats. Sedan stödde han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sig mot marken och gick upp6.

Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) knöt händerna när han stödde sig på dem för att gå upp7.

I varje Rak´ah läste han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ”al-Fâtihah”. Han befallde mannen som bad fel samma sak. I de två sista Raka´ât av Dhuhr kunde det hända att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste några extra Qur’ân-verser. Det har redan angivits i kapitlet om läsningen i Dhuhr.

1al-Bukhârî och Muslim.

2Abû Ya´lâ i ”al-Musnad” (2/284). Berättarkedjan är god. Den nämns i ”as-Sahîhah” (604).

3al-Bukhârî och Abû Dâwûd.

4al-Bukhârî och Abû Dâwûd.

5Abû ´Awânah och an-Nasâ’î med en autentisk berättarkedja.

6al-Bukhârî och Abû Dâwûd.

7al-Harbî i ”Gharîb-ul-Hadîth”. Liknande betydelse rapporteras av al-Bukhârî och Abû Dâwûd. Beträffande hadîthen:

”Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd mannen att stödja sig på handen när han reste sig upp i bönen.”

så är den mycket svag och ej autentisk. Det har jag klargjort i ”adh-Dha´îfah” (967).