92. Prövningen i graven

Allâh (ta´âlâ) sade:

يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ

”Allâh stärker de troende med det ord vars sanning står fast i denna värld och i nästa.”1

De flesta Qur’ân-tolkarna säger att det ordet är trosbekännelsen att det inte finns någon sann gud utom Allâh i detta liv, det vill säga innan döden, och i nästa, det vill säga i graven. Andra lärda säger att detta liv står för graven och dess prövning medan nästa liv står för Domedagen. Den första åsikten är dock korrekt.

al-Barâ’ bin ´Âzib (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När en muslim blir frågad i graven och vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud är betydelsen av Allâhs (ta´âlâ) ord:

يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ

”Allâh stärker de troende med det ord vars sanning står fast i denna värld och i nästa.”2

I en annan formulering står det:

”Den har uppenbarats i samband med straffet i graven. Det kommer att sägas till honom: ”Vem är din Herre?” Han kommer att svara: ”Min Herre är Allâh och min profet är Muhammad.” Det är betydelsen av Allâhs ord:

يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ

”Allâh stärker de troende med det ord vars sanning står fast i denna värld och i nästa.”3

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim. Imâm Ahmad rapporterade den med en längre version och likaså författarna till Sunan och Masânîd.

al-Bukhârî och Muslim rapporterade via Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När någon av er dör visas hans plats upp för honom morgon och afton. Om han tillhör paradisets folk, blir det från paradisets folk. Om han tillhör Eldens folk, blir det från Eldens folk. Det kommer att sägas: ”Detta är din plats till dess att Allâh låter dig uppstå på Domedagen.”

Rapporterad även av Imâm Ahmad i hans ”al-Musnad”.

114:27

214:27

314:27