92. Murdji’ahs fyra sekter

Murdji’ah exkluderar handlingarna ur tron och dess definition. De består av flera sekter:

1 – Karrâmiyyah. De säger att tron består endast av tal.

2 – Ashâ´irah. De säger att tron består endast av hjärtats dogm.

3 – Murdji’ah al-Fuqahâ. De säger att tron består av hjärtats dogm och tungans tal. De inkluderar inte handlingarna till tron.

4 – Djahmiyyah, de värsta av Murdji’ahs sekter. De säger att tron består endast av hjärtats kännedom ehuru det saknar dogm.

Allesammans är enade om att exkludera handlingarna från tron. Därför kallas de för ”Murdji’ah”.