92 – Kapitel 16 – Majoriteten av otrons ledare kände till sanningen

Stackaren vet inte att majoriteten av hädelsens ledare känner till sanningen och att de endast lämnar den på grund av någon ursäkt. Han (ta´âlâ) sade:

”De har sålt Allâhs budskap för en ynklig slant.” (9:9)

”De vet detta lika noga som de känner sina barn.” (2:146)

 

Förklaring

Denna stackare förstår inte att majoriteten av otrons ledare kände till sanningen. Trots det handlade de envist och motstred sanningen. Han (ta´âlâ) sade:

”De vet detta lika noga som de känner sina barn.” (2:146)

”De har sålt Allâhs budskap för en ynklig slant.” (9:9)

De brukade komma med betydelselösa ursäkter. De sade att de var rädda för att mista sina ledarpositioner och dylikt.

Många av otrons ledare känner till sanningen, men de följer inte den för att de hatar den. Att känna till sanningen utan att handla utmed den, är värre än att inte känna till den alls. Den okunnige ursäktas. En liknande person skall man lära så att han handlar uppmärksammat och lär sig. Så är dock inte fallet med den envise och högmodige. Således var judarna fördömda. De kände till sanningen och lät bli att följa den. Å andra sidan var de kristna vilsna som inte kände till sanningen. Men efter att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade sänts, kände även de kristna till sanningen och således blev även de fördömda som judarna.