92. al-Qummîs nionde förvrängning av an-Nisâ’

al-Qummî sade när han förklarade versen:

وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَالرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا

”De som lyder Allâh och sändebudet skall få en plats vid sidan av dem som Allâh välsignar med Sina gåvor – profeterna och de sanningsenliga och martyrerna och de som gjorde det goda och det rätta – en ädel skara!”1

”Profeterna är Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), de sanningsenliga är ´Alî, martyrerna är al-Hasan och al-Husayn och de som gör det goda är al-Qâ’im2 från Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) familj.”3

Var är profeterna och sändebuden (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam)? Var är martyrerna bland Muhammads och alla andra profeters (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) följeslagare och anhängare? Var är det här samfundets och alla andra samfunds sanningsenliga människor? Var är det här samfundets och alla andra samfunds fromma?

Är de tillsammans med al-Qâ’im som aldrig har funnits och aldrig kommer att finnas? Vem kommer att vara med profeterna, de sanningsenliga, martyrerna och dem som gjorde det goda och det rätta? Râfidhah!?!? Ingen annan och framför allt inte Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Må Allâh döda lögnarna som gör narr av Allâhs skrift!

14:69

2al-Mahdî (ö.a.)

3Tafsîr al-Qummî (1/142-143).