91 – Kapitel 16 – En människa ska inte sträva efter människornas välbehag om det innebär att Allâh förargas

Detta gör många människor fel i. De säger: ”Det är sant. Vi förstår detta och vi vittnar om att det är sant. Däremot klarar vi tyvärr inte av att utföra det och i våra hemtrakter är det endast tillåtet att man håller med dem”, och liknade ursäkter.

 

Förklaring

Många människor känner till sanningen i denna fråga. De säger att de vet att detta är sant men att de inte klarar av att motsätta sig sina landsmän. Dessutom kommer de med andra ursäkter. Allâh (´azza wa djall) kommer inte att ursäkta dem för det. Det är obligatoriskt att sträva efter att få uppnå Allâhs (´azza wa djall) välbehag, även om det skulle förarga människorna. En människa ska inte sträva efter människornas välbehag om det innebär att Allâh (´azza wa djall) förargas. Detta påminner om dem som argumenterar med det som deras förfäder var upprättade på. Allâh berättade att de sade:

”Vi har förstått att detta var våra fäders tro, och vi följer i deras spår.” (43:22)

”Vi har förstått att detta var våra fäders tro och vi följer deras exempel.” (43:23)