91. Inget sker av en slump

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

at-Ta´lîqât al-Mukhtasarah ´alâl-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 105-106

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

73 – Allâh visste och har alltid vetat antalet invånare i paradiset och helvetet. Det antalet kommer vare sig stiga eller sjunka.

FÖRKLARING

Detta handlar om ödet. Tron på ödet är en av trons sex pelare. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Tron är att du tror på Allâh, Hans änglar, Hans skrifter, Hans sändebud, den Yttersta dagen och att du tror på ödet, det goda i det såväl som det onda.”1

I Qur’ânen säger Allâh (djalla wa ´alâ):

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Allt har Vi skapat med rätta mått.”2

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا

Han som har skapat allt och gett det dess rätta utformning.”3

Inget existerar utan att det också är bestämt. Inget sker av en slump eller utom Allâhs vetskap. Allt som sker är dels bestämt, dels nedskrivet.

1Muslim (8).

254:49

325:2