91. Det är revolt mot makthavare

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 222-223

Fråga 91: Vad är domen för att orsaka klyfta mellan makthavare och medborgare, öppna kommittéer och starta projekt utan deras tillstånd?

Svar: Ingen medborgare får öppna kommittéer eller starta projekt som tar sig an allmänhetens ärenden utan tillstånd från makthavare. Sådana initiativ betraktas som revolt mot makthavare och olaga intrång samt att de orsakar kaos och förlorad referens i samhället.