91. al-Qummîs åttonde förvrängning av an-Nisâ’

al-Qummî sade när han förklarade versen:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ فَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

”Men om de hade kommit till dig efter att ha gjort sig själva orätt [med sin synd] för att be om Allâhs förlåtelse, och om sändebudet ber om förlåtelse för dem, skall de finna att Allâh i Sin barmhärtighet tar emot den ångerfulles ånger.”1

”Min fader berättade för mig, från Ibn Abî ´Umayr, från Ibn Udhaynah, från Zarârah, från Abû Dja´far som sade: ”Den uppenbarades så här:

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَآؤُوكَ يا عليفَاسْتَغْفَرُواْ اللّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

”Men om de hade kommit till dig, ´Alî, efter att ha gjort sig själva orätt [med sin synd] för att be om Allâhs förlåtelse, och om sändebudet ber om förlåtelse för dem, skall de finna att Allâh i Sin barmhärtighet tar emot den ångerfulles ånger.”2

Allâhs fiender ljuger om den fromme Abû Dja´far as-Sâdiq. Det finns ingen chans att han skulle hitta på den här förklaringen om Allâh och detta tillägg i Qur’ânen. Detta hör till Allâhs fiender Bâtiniyyahs påhitt för att kunna påstå att Qur’ânen inte är bevarad och anklaga Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare för att vara bedragare som adderar till och drar ifrån Qur’ânen som de vill. Hur mycket har inte dessa Râfidhah förvrängt Qur’ânen! Hur mycket har de inte ljugit om Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och anklagat dem för otro!

14:64

2Tafsîr al-Qummî (1/142).