90. Vad är domen för att trotsa makthavarna?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

al-Adjwibah al-Mufîdah ´an As’ilat-il-Manâhidj al-Djadîdah, sid. 221-222

Kompilering och kommentarer: Shaykh Djamâl bin Furahyân al-Hârithî

Fråga 90: Vad är domen för att trotsa makthavarna inom något som är varken förbjudet eller syndigt?

Svar: Det är strängt förbjudet, ty det är trots mot Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)1. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

”Troende! Lyd Allâh och lyd sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som lyder ledaren har lytt mig, och den som trotsar ledaren har trotsat mig.”3

Därtill orsakar trots mot makthavare splittring, uppdelning av samfundet, prövningar och osäkerhet. Trohetsed till makthavare fordrar att han lyds inom det som är korrekt, medan olydnad räknas till svek. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

”Stå fast vid förbundet med Allâh när ni gör ett högtidligt åtagande, och bryt inte ederna efter att ha bekräftat dem och tagit Allâh till er borgensman; Allâh vet vad ni gör.”4

Brutna avtal hör till hycklarnas drag.

1Imâm Ismâ´îl bin Yahyâ al-Muzanî sade i sin avhandling ”Sharh-us-Sunnah” till Tripoli, Nordafrika:

”Makthavaren ska lydas inom det som behagar Allâh och inte inom det som förargar Allâh.”

Kanske tycker någon att vi inte kan vara tysta om makthavaren är tyrannisk och orättvis. Vårt svar är att vi får referera till Qur’ânen och Sunnah i tid av oenighet. Allâh (ta´âlâ) sade:

فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً

”Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och sändebudet, om ni tror på Allâh och den Yttersta dagen. Detta är bäst och en riktig och lycklig utgång.” (4:59)

Med det sagt befaller Allâh oss att lyda makthavaren inom det som inte är synd. Allâh (´azza wa djall) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ

”Troende! Lyd Allâh och lyd sändebudet och dem bland er åt vilka myndighet och ansvar anförtrotts.” (4:59)

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Lyssna och lyd ledaren om han så skulle prygla din rygg och ta din egendom.” (Se ”Fath-ul-Bârî” (8/13))

Ibn Abîl-´Izz al-Hanafî (rahimahullâh) sade:

”Beträffande lydnad till orättvisa makthavare, så medför revolt mot dem värre konsekvenser än deras orättvisa. Faktum är att tålamod med deras orättvisa stryker synder och utökar belöning. Allâh (ta´âlâ) har bara låtit dem regera oss på grund av våra synder, ty som man bäddar får man ligga. Därför måste vi se till att ofta be om förlåtelse, ångra oss och handla rättfärdigt.” (Sharh al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid . 381)

24:59

3Ibn Abî ´Âsim (1065-1068). Autentisk.

416:91