90. Tron på Dammen

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Bayân-ul-Ma´ânî fî Sharh Muqaddimati Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, sid. 70

Abû Muhammad ´Abdullâh bin Abî Zayd al-Qayrawânî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) damm ska betros. Hans samfund ska komma till den; de som dricker ur den kommer aldrig mer att törsta. De som ändrade och skiftade kommer att avlägsnas därifrån.

FÖRKLARING

Till Domedagens händelser hör profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) damm. Hans samfund ska komma till den och han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer att vattna dem med sin hand. Dammen är en månads resa lång och en månads resa bred. Dess vatten är vitare än mjölk, sötare än honung och den har lika många bägare som himlens stjärnor. De som dricker ur den kommer aldrig mer att törsta. Däremot kommer den också att besökas av människor som körs bort därifrån. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kommer att känna igen dem. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer att komma människor från mina följeslagare till Dammen. När jag väl har känt igen dem, förs de bort från mig varvid jag säger: ”Mina följeslagare!” Då säger Han: ”Du vet inte vad de har innoverat efter dig.”1

Avfällingar, otrogna, avgudadyrkare och hycklare kommer nämligen att föras bort från Dammen på Domedagen. Ingen annan än ärliga och stadiga troende ska få komma fram till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) damm och dricka ur den.

1al-Bukhârî (6211).