90. Skillnaden mellan herr- och damkläder

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Djilbâb-ul-Mar’ah al-Muslimah, sid. 153-154

Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade:

”Skillnaden mellan herrkläder och damkläder beror på vad som är lämpligast för de båda könen varefter bådadera påbjuds respektive klädnad. Kvinnor påbjuds täckelse. De ska inte fånga blickar och vara iögonfallande. Således är det inte föreskrivet för kvinnor att höja rösten när de kallar till bön, vallfärdar eller bestiger Safâ och Marwah. Inte heller ska vallfärdande kvinnor klä sig som vallfärdande män. Män ska exempelvis inte täcka sina huvuden eller vara iklädda sina vardagliga och skräddarsydda kläder, såsom skjortor, byxor (سراويل), burnusar eller läderstrumpor. Men om en man behöver något att täcka sin blygd med eller gå i och saknar tillgång till höftskynke eller sandaler, får han lov att bruka byxor (سراويل) och läderstrumpor till följd av det allmänna behovet. Vid särkillda behov, såsom sjukdom eller kyla, måste han därtill sona. Därför avvisade Abû Hanîfah den analogin. Majoriteten håller dock inte med och utgår istället från en autentisk hadîth1 samt skillnaderna mellan bådadera. Kvinnan behöver dock inte ändra på sin klädnad eftersom hon är ålagd täckelse. Dock får hon inte vara iklädd Niqâb eller handskar därför att de är både skräddarsydda utmed kroppsdelar och onödiga.”2

1Det vill säga profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”En man i Ihrâm skall varken klä sig i skjorta, turban, byxa, burnus eller läderstrumpor frånsett om han saknar tillgång till sandaler. I så fall får han ta på sig läderstrumpor och klippa dem under anklarna. Ha inte på er klädesplagg doppade i saffran eller gurkmeja.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim. al-Bukhârî står för formuleringen och den finns med i ”al-Irwâ’” (1012). Hâfidh Ibn Hadjar sade:

”Tillsynes behöver han som saknar sandaler och tar på sig läderstrumpor inte sona. Enligt Hanafiyyah måste han sona. De har avvisats med motargumentet att om soning hade varit obligatorisk skulle profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämnt det eftersom det var en tidpunkt av behov.” (Fath-ul-Bârî)

Det stöds av att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) predika i ´Arafah:

”Den som saknar tillgång till höftskynke får ta på sig byxor (سراويل), och den som saknar tillgång till sandaler får ta på sig läderstrumpor.” (Irwâ’-ul-Ghalîl (1013))

2al-Kawâkib (93/132-134) av Ibn ´Urwah al-Hanbalî.