90. Den femte kuriosan med profethyllningen

Den femte kuriosan: Det är inte föreskrivet att blanda de olika hyllningsbönerna i en och samma hyllning. Detsamma gäller de omnämnda fraserna i Tashahhud. Det är en innovation. Det är Sunnah att läsa en bön en gång och en annan bön en annan gång. Sådär förklarade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah det i en studie om ´Îd-bönens Takbîrât1.

1Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/253/69).