90. Då kan människor be människor om hjälp

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 96

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) sade:

De har ännu ett tvivel; profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade om människorna på Domedagen och att de kommer att be Âdam om hjälp, därefter Nûh, därefter Ibrâhîm, därefter Mûsâ och därefter ´Îsâ. Alla kommer de att stiga åt sidan till dess att de till sist kommer till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Enligt dem är det ett bevis för att det inte är avguderi att be någon annan än Allâh om hjälp. Fri är Allâh från brister som förseglar Sina fienders hjärtan! Vi dementerar inte att man får be en skapelse om något som den har kapacitet till. Allâh (ta´âlâ) sade i berättelsen om Mûsâ (´alayhis-salâm):

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ

”Och den som hörde till hans folk ropade till honom att hjälpa honom mot hans fiende.”1

Ett annat exempel är människan som i krig ber sin vän om hjälp och annat som skapelsen förmår att utföra. Det vi fördömer är bön om hjälp i form av dyrkan som sker vid helgons gravar, eller i deras frånvaro, då de ber om något som endast Allâh förmår att utföra.

FÖRKLARING

Ännu ett tvivel är att de inte anser det vara avguderi att be någon annan än Allâh om hjälp. Han svarade på två sätt:

1 – Denna typ av bön om hjälp handlar om att be en skapelse om hjälp inom sådant som den förmår att utföra. Denna typ dementeras inte. Han (ta´âlâ) sade i berättelsen om Mûsâ:

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ

”Och den som hörde till hans folk ropade till honom att hjälpa honom mot hans fiende.”

2 – Människorna kommer inte att be dessa ädla profeter om att avvärja svårigheter. De kommer att be dem att medla inför Allâh (´azza wa djall) för att avvärja svårigheter. Det finns skillnad mellan att be en skapelse om hjälp för att avvärja ondska från honom och att be en skapelse att medla inför Allâh för samma ändamål.

128:15