90 – Bokens slut

Allâh vet bättre. Må Allâhs frid och välsignelse vila över Muhammad, hans familj och hans följeslagare.

 


FÖRKLARING

 

Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) avslutar sin bok med att referera all kunskap till Allâh (´azza wa djall) och sända frid och välsignelse över sin profet Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Härmed lider ”al-Usûl ath-Thalâthah” mot sitt slut. Vi ber Allâh att Han belönar författaren på bästa möjliga sätt, att vi får ta del av dess belöning och att Han enar oss och honom i paradiset – Han är sannerligen den Givmilde.

Lov och pris tillkommer Allâh och må frid och välsignelse vara över vår profet Muhammad.