9. Vi accepterar inga avvikelser

Fråga 9: Finns det något problem med att varna för dessa sekter som opponerar sig Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik?

Svar: Vi varnar för de oliktänkande över lag1 och säger att vi håller fast vid Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik och lämnar allt som avviker från Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah. Vi tar inte hänsyn till om avvikelsen är stor eller liten. Ty om vi tar lätt på avvikelsen finns det en risk att den växer till sig. Avvikelser är alltså inte tillåtna under några som helst omständigheter. Det är obligatoriskt att följa Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs metodik i alla små och stora frågor.

1Det är typiskt Salaf. De var inte tysta. De fördömde de tysta. Muhammad bin Bandâr al-Djurdjânî sade till Imâm Ahmad: ”Jag tycker det är svårt att säga att den och den personen är så och så.” Då sade Ahmad: ”Om du tiger och jag tiger – när skall då den okunnige veta vad som är sunt och vad som är sjukt?” (Se ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (28/231) och ”Sharh ´Ilal at-Tirmidhî” (1/350).)

När Imâm Ahmad blev frågad om Husayn al-Karâbîsî sade han:

”Han är en innovatör.”

Han sade vid ett annat tillfälle:

”Jag varnar dig för Husayn al-Karâbîsî! Tala inte med honom! Tala inte med den som talar med honom!”

Han sade så fyra eller fem gånger. (Se ”Târîkh Baghdâd” (8/65).)

Salaf ansåg varningar för Ahl-ul-Bid´a vara bättre än frivillig fasta, bön och I´tikâf. Imâm Ahmad blev frågad om man skall fasta, be och vistas i I´tikâf eller varna för Ahl-ul-Bid´a. Han svarade:

”Om han fastar, ber och vistas i I´tikâf gagnar han bara sig själv. Om han däremot varnar för Ahl-ul-Bid´a gagnar han muslimerna.” (Se ”Madjmû´-ul-Fatâwâ” (28/231).)