9. Tjuvtitt på kvinnan i samband med frieriet

Han får emellertid tjuvtitta på henne utan hennes vetskap. Djâbir (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag friade till en kvinna. Jag brukade gömma mig för att se av henne det som lockar mig till att gifta mig med henne. Sålunda gifte jag mig med henne.”1

Muhammad bin Maslamah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Jag friade till en kvinna. Jag klättrade upp i hennes palm och gömde mig så att jag kunde se henne.”2

Folk frågade honom hur han kunde göra något sådant när han var Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Hur kunde han gömma sig för kvinnan och titta på henne utan hennes vetskap? Han var ju Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare!? Han sade:

”Jag hörde Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga: ”Om Allâh får en person vilja fria till en kvinna är det ingen fara att han tittar på henne.”3

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om någon av er friar till en kvinna är det ingen fara att han tittar på henne utan hennes vetskap om han tittar på henne för att fria till henne.”4

Det här villkoret är viktigt. Han sade:

”… om han tittar på henne för att fria till henne.”

Han skall alltså inte titta på henne för att roa sig, skaffa erfarenhet eller njuta. Han skall vara ärlig och verkligen vilja fria till henne. Annars är det förbjudet för honom att titta på henne ehuru han säger att han vill fria. Villkoret för att se kvinnan är alltså att Allâh, som känner till allt ögonen tittar på och brösten döljer, vet att du verkligen vill fria till kvinnan.

1Abû Dâwûd (2082). God enligt al-Albânî i ”al-Irwâ’” (1791). Se ”as-Sahîhah” (99).

2Ibn Mâdjah (1864). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (98).

3Ibn Mâdjah (1864) och Ahmad (3/493). Se al-Albânîs ”as-Sahîhah” (98).

4Ahmad (5/424) och at-Tahâwî i ”Sharh Ma´ânî al-Âthâr” (3/3959). Autentisk enligt al-Albânî i ”as-Sahîhah” (97).